Mobiiliversioon ytunnus.fi beaglr.fi emateab.mobi mobisite.ee website.ee websites.fi mobisites.fi da-networks.fi optimaali.fi

logo et
Teenus või ettevõtte nimi:
Linn:


Emateab.ee kataloogiteenuste juriidiline teadaanne


Directa OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) õigused ja kohustused, mis puudutavad emateab.ee kataloogiteenuseid. Teenusepakkujal on õigus millal tahes muuta Teenust, Teenuse sisu, saadaval olekut ja kasutuseks vajaminevale seadmestikule asetatud nõudmisi.

Teenusepakkujal on õigus, kuid mitte kohustus teha muudatusi, lisada, kontrollida ja eemaldada Teenuses olevat materjali sõltumata sellest, kas need on Teenusepakkuja originaalid või kolmandalt osapoolelt teenusesse edastatavad. Teenusepakkuja ei vastuta nende lehtede sisu või nende teenuste eest, kuhu Teenusest on lingiühendus ja mis on tehtud või välja antud kellegi teise kui Teenusepakkuja poolt.

Teenusepakkuja ei vastuta Teenuses olevate andmete sisu, andmete õigsuse või usutavuse, esinevate vigade ega nende tagajärgede eest. Teenusepakkuja ei taga, et Teenus on Kasutaja kasutuses katkestusteta. Teenusepakkuja ei vastuta ühegi teenuse kasutusest teistele osapooltele tekkinud võimalike otseste või kaudsete kahjude eest.

Teenuse otsingusüsteemis ja teenuse lehtedel leiduva info või andmete osa levitamine, üleviimine, väljaandmine, kopeerimine, avalikkusele kättesaadavaks tegemine, uuesti tootmine, jagamine või ladustamine ilma Teenusepakkuja varasemalt antud otsese kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Kasutajal on siiski luba salvestada oma arvutisse ja mobiiltelefoni isiklikuks kasutuseks infot, lehti või väljavõtteid lehtedest. Teenusepakkuja keelab oma teenuste kasutamist seadusevastasteks või hea kombe vastasteks tegevusteks nagu näiteks rämpsposti, kettkirjade, sõnumite, e-maili massisaadetiste (spämm) saatmiseks või muudeks vastavateks paljundustegevusteks.

Teenusepakkuja pürib oma võimete kohaselt leevendama võimalike infosidehäirete tekitatud tagajärgi, kuid ei vastuta Teenusepakkujast sõltumatute infosidehäirete või muude katkestuste ega nende tagajärgede eest. Võimalikke hoolduskatkestusi üritatakse ajastada nii, et need tekitavad võimalikult vähe probleeme Teenuse kasutajatele.