Mobiiliversioon ytunnus.fi beaglr.fi emateab.mobi mobisite.ee website.ee websites.fi mobisites.fi da-networks.fi optimaali.fi

logo et
Teenus või ettevõtte nimi:
Linn:

KKK/Korduma kippuvad küsimused


Lepinguprotsessi ja hinnakujunduse kirjeldus
Directa sisumeediateenused
Meediamüük
Kvaliteedikontroll
Teenuste hinnakiri
Otsingupõhine tasu baseerub kliendile osaks saanud nähtavusel
Igakuine arvelduspiir kaitseb üleliigsete kulude eest

Internetireklaami ja Directa teenuste üldinfo
Mis on otsingutulemus või reklaami esituskord ja kuidas need tekivad?
Mida tähendab reklaami esituskordadel põhinev reklaam?
Kuidas tekib otsingutulemus?
Kui palju Directa otsingutulemus maksab?
Kuidas anname tagasisidet?


Lepinguprotsessi ja hinnakujunduse kirjeldus


Directa sisumeediateenused

Directa peamine teenus on ettevõtetele sisulise nähtavuse pakkumine interneti ja mobiilse interneti kataloogides. Directa andmebaasis on tasuta olemas peaaegu kõikide Eesti ettevõtete põhiandmed. Kui ettevõtted soovivad eespool nimetatud teenustes täiendavat nähtavust, tuleb sõlmida eraldi meedialeping. Lisanähtavuse maksumus määratakse eraldi ja lepingud kehtivad tähtajatult. Klient võib lepingu kehtivuse ajal talle sobival hetkel oma meediasisu tasuta uuendada ning teenuses toodud sisu maht ei ole piiratud. Directa OÜ kontaktandmete otsinguteenuste kasutajatele edastatakse eeskätt lepinguliste klientide kontaktandmed, see tähendab, et kahest teostatud otsingule võrdselt vastavast ettevõttest pakutakse otsinguteenuse kasutajale esimeses järjekorras alati selle ettevõtte andmeid, kes on sõlminud Directa OÜ-ga kehtiva meedialepingu.
Lehe algusesse

Meediamüük

Kliendikontakt ja lepingu müük teostatakse üldjuhul Directa OÜ enda telefonimüügiosakonna kaudu. Ettevõttega võetakse telefoni teel ühendust ja pakutakse Directa elektroonilisi teenuseid. Kui kliendiga on meediakliendisuhte osas kokkuleppele jõutud, kannab müüginõustaja elektroonilisse süsteemi kõik kliendi soovitud andmed ning käivitab lepingu. Kliendile on selleks hetkeks selgitatud lepingu sisu, hinnakirja ning lepinguga seotud olulisi tingimusi. Kliendile edastatakse peale lepingu käivitamist e-posti teel lepingu kinnitus. Lepingu kinnituses korratakse üle lepingulised hinnad ning ettevõtte kohta teenusesse salvestatud meediaandmed.
Lehe algusesse

Kvaliteedikontroll

Lepingu alustamisele järgneval tööpäeval võtavad Directa kvaliteedikontrolli töötajad telefoni teel ühendust kõikide eelmisel päeval lepingu sõlminud klientidega ning kordavad kliendile veel kord üle lepingu sisu ja hinnakirja ning kontrollivad oluliste kontaktandmete õigsust. Kvaliteedikontrolli eesmärgiks on tagada, et teenuse tellinud klient on mõistnud teenuse sisu ja telefonikõne ajal on kliendil võimalik veel teenusega seoses lisaküsimusi esitada. Kvaliteedikontrolli töötajad saavad kontakti peaaegu iga eelmisel päeval lepingu sõlminud kliendiga. Meie poolt rakendatav kvaliteedikontrollisüsteem on meie tegevusalal ainulaadne.   Peale kvaliteedikontrolli teostamist edastatakse uus leping arveldusosakonda, kust kliendile saadetakse kirjalik tellimuse kinnitus ning teenuse lepingutingimused. Arve kohta kehtib tavapärane vaidlustamisaeg, mis algab kirja vastuvõtmise päevast. Teenuse hinnakiri on eraldi toodud ka kliendile lepingu koostamise kohta saadetud arve esilehel.
Lehe algusesse

Teenuste hinnakiri

Meedialepingu hind kujuneb lepingu koostamiskulust ning otsingutulemustel põhinevast arveldusest 12 kuulise perioodi kestel. Otsingupõhise arveldamise all mõeldakse hinnamudelit, mille alusel ettevõte maksab oma nähtavuse eest vastavalt sellele, kui sageli tema ettevõtte andmeid otsinguteenuse kasutaja poolt sisestatud lähteandmete alusel tulemuste loetelus kuvatakse. Otsingutulemus on seega võrreldav traditsioonilise nähtavusel põhineva võrgureklaami -näiteks bannerreklaami - ühe näitamiskorraga. Otsingutulemus tekib siiski täpsemalt suunatud otsitoimingu tulemusel ning reklaami näitamine oma sihtgrupile on paremini suunatud kui vastava bannerreklaami puhul. Otsingutulemuste arvu mõjutab ettevõtte poolt edastatud sisuandmete atraktiivsus teenuse lõppkasutajate silmis. Kui otsisõnad on populaarsed, kuvatakse ettevõtte andmeid otsingutulemustes sageli ning lõppkasutajal on võimalus tutvuda ettevõtte kõikide andmetega ja ettevõttega otse ühendust võtta.
Lehe algusesse

Otsingupõhine tasu baseerub kliendile osaks saanud nähtavusel

Directa meediaklient maksab teenuse eest igal aastal ainult otsingutulemuste alusel, ning selline hinnakujundus erineb traditsioonilisest püsihindadega hinnakirjast. Kui ettevõtte andmeid kuvatakse nädala jooksul vaid mõned korrad,on ettevõtte otsingupõhine arve 12 kuu pikkuse arveldusperioodi jooksul ainult münisada krooni. Kui aga ettevõtte andmeid kuvatakse otsingutulemustes sagedamini, on vastavalt ka aastane kulu suurem.
Lehe algusesse

Igakuine arvelduspiir kaitseb üleliigsete kulude eest

Vältimaks enamotsitavates valdkondades ettevõtetele liiga suuri kulutusi, on lepingus kehtestatud igakuine arvelduspiir. Arvelduspiir on 26 Eur kuus(+km). Selle piiri ületavad otsingutulemused on meie klientidest ettevõtetele tulemuste arvust olenemata täiesti tasuta.Ettevõte võib seeläbi saada olulisel määral tasuta nähtavust. Kõik arvelduspiiri ületavad näitamiskorrad vähendavad ühe näitamiskorra arvutuslikku ühikuhinda.

Tänu eeltoodule on iga kliendi nähtavuse hind aastas 0-312 Eur(+km), sõltuvalt reklaami tegelike näitamiskordade arvust.
Lehe algusesse

Internetireklaami ja Directa teenuste üldinfo


Directa OÜ otsingupõhine hinnaarvestus vastab oma põhimõttelt laialdaselt kasutusel olevale esituskorra alusel tellitud reklaamiteenusele.

Mis on otsingutulemus või reklaami esituskord ja kuidas need tekivad?

Otsingutulemus või reklaami esituskord tekivad siis, kui kliendi reklaammaterjali esitatakse võrgulehekülje kasutajale. Toimingut võib nimetada reklaami esituskorraks või otsingutulemuseks. Directa kasutab oma teenuse puhul väljendit otsingutulemus, sest see annab toimingu olemust paremini edasi. Reklaami esituskord võib olla veidi laiem mõiste,hõlmates näiteks ka lihtsalt esilehe allalaadimistl või teatud alamleheküljele liikumist.
Lehe algusesse

Mida tähendab reklaami esituskordadel põhinev reklaam?

Esituskordadel põhinev ehk nn. CPI-hinnaga reklaamimine on laialdaselt levinud võrgus reklaamimise vormina kasutusel nii Eestis kui ka mujal maailmas. Esituskordadel põhinevat reklaami oma võrguteenustele müüvad kõik suuremad meediaettevõtted. Sellise esituskordadel põhineva reklaami näiteks on bannerreklaam, mille puhul klient ostab reklaamikoha ja eelnevalt kokkulepitud arvu esituskordi, näiteks 100 000 korda. Igale reklaami esituskorrale on määratud baashind ning ostetud esituskordade korrutamine baashinnaga annab ostetud teenuse kogukulu.

Bannerreklaam paigutatakse võrguleheküljel teatud kohta, näiteks esilehel. Reklaami kasutuskorrad tekivad vastavalt sellele, kui sageli sellele leheküljele sisenetakse. Reklaami esituskord ei tähenda ega taga seda, et iga lehekülje allalaadinud internetikasutaja oleks reklaami näinud või sellele klikanud. Bannerreklaami võib asetseda ka lehekülje alaosas ja reklaami esituskord tekib ka siis, kui kasutaja ei ole lehekülje sirvimisel üldse reklaamini jõudnud. Klient tasub reklaami esituskordade eest olenemata sellest, kas kasutaja on reklaamil klikanud või mitte.

Directa puhul on bannerile vastav reklaam kliendi nn. andmekaart. Kui see on Directa ettevõtete otsingumootoris koos kuvatud otsingutulemuste leheküljega alla laetud, tekib selle tulemusena üks reklaami esituskord ehk otsingutulemus. Directa otsingumootoris on reklaami esituskorra tekkimise eelduseks alati mingi otsingu sooritamine, mille tulemusena tekib reklaami esituskord. Teenus on seega täpsemini suunatud kui traditsioonilise esituskordadel põhineva bannerreklaami puhul, kus reklaami näidatakse igale lehekülje külastajale.
Lehe algusesse

Kuidas tekib otsingutulemus?

Directa teenuse puhul sünnib otsingutulemus ainult neile lepingulistele klientidele,kelle andmed näidatakse reaalselt otsingutulemusena teenuse kasutajale. Ehk teiste sõnadega vaid otsingutulemuste esilehel olevatele klientidele. Alles teenuse kasutaja siirdudes teisele või kolmandale otsingutulemuste lehele sünnib otsingutulemus ka sealolevatele ettevõtetele.Lepinguline klient annab ise kõik ettevõtte kohta avaldatavad meediaandmed ning nõustub tellimust kinnitades kõigi andmete õigsusega.
Lehe algusesse

Kui palju Directa otsingutulemus maksab?

Ühe otsingutulemuse ehk reklaami esituskorra hind on 0,16 Eur. Tasulistele otsingutulemustele on seatud igakuine maksimumlimiit 26 Eur,mida ületavad otsingutulemused on kliendile tasuta. Makstav summa on seega 0-26 Eur kuus sõltuvalt otsingutulemuste hulgast. Ettevõte,kelle andmeid kuvatakse palju,saab sellega märkimisväärselt tasuta lisanähtavust,kuna maksab vaid 26 Eur ehk 163 otsingutulemuse eest (163x 0,16 = 26 Eur/kuus),hoolimata sellest, et kogus näiteks 1000 otsingutulemust kuus.
Lehe algusesse

Kuidas anname tagasisidet?

Vastavalt Andmekaitseseaduse sätetele ei ole teatud lehekülge või meediasisu külastanute isikuandmete omavahel seostamine või kolmandatele isikutele edasi andmine lubatud. Võrguteenuste puhul mõeldakse isikuandmete all tema arvuti IP-aadressi, mis loetakse isikuandmetega võrdsustatud informatsiooniks. Seega ei saa reklaami ostnud klient oma reklaami näinud kasutajate kohta teenusepakkujalt individuaalseid andmeid. See nõue kehtib võrgureklaami ja kõikide seda teenust pakkuvate ettevõtete kohta, kes tegutsevad andmekaitseseadusega sätestatud piirides.

Esituskorra alusel tellitud bannerreklaami puhul esitatakse kliendile aruanne reklaami esituskordade kohta kas nädala või kuu lõikes. Lisaks võib aruanne sisaldada ka andmeid reklaamil klikkimiskordade kohta, kui reklaam on lingi kaudu ühendatud teise võrguleheküljega. Detailsemaid andmeid aruanded enamasti ei sisalda. Directa reklaamiklientidele ei anta teavet selle kohta, kes on tema ettevõtte andmeid otsinud ning Directa ei edasta oma klienditele teenuse kasutajate IP-aadresse, sest selline teguviis on seadusega vastuolus. Directa saadab oma klientidele raporti, mis sisaldab järgmisi andmeid:
- otsingutulemuste jagunemise graafik nädalapäevade,nädalate ja kuude lõikes - teostunud külastuste arv ja kogunenud arvesumma - kliendile suunatud enimkasutatud otsingusõnad - teenusekasutajate profiiliküsitluse andmed (reklaamiklient saab üldise ettekujutuse teenust kasutavast sihtgrupist ja kasutusharjumusest)
Lehe algusesse


Lugupeetud ettevõtja! Lisa, uuenda või kontrolli oma kontaktandmeid siit! Täiesti tasuta!

Otselink
Klienditeenindus
KKK/Korduma kippuvad küsimused
Lisa/uuenda oma kontaktandmeid
Andmed ettevõtte kohta
Juriidiline teadaanne
Andmete allikad


Koostööpartnerid ja informatsioonitootjad
arena.ee krediidiinfo.ee cvkeskus.ee veb.ee kupongiraamat.ee intraflex.eu